Обществен съвет

Членове:

Анета Янкова

Иван Лазаров

Тодор Костадинов

Йоско Иванов

Христиана Димитрова