Документи

Документи за учебната 2019 – 2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2019- 2020 г – СТРАТЕГИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2019 – 2020 Г

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2019 – 2020

ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
(учебна 2019/2020 година)

Бюджет и финансови отчети 

Отчет за изразходвани средства към 30.09.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.12.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.03.2020 г.


Документи за учебната 2018 – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2018 – 2019 г – СТРАТЕГИЯ – обновена

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2018 – 2019 Г. – годишен план 2018-2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД – ПВТР

ПДУ

ПЛАН за предоставяне на равни възможности приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на  равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Превенция на ранно напускане на училище

График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“

 

 

 

Бюджет и финансови отчети 

Отчет за изразходвани средства към 30.06.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.03.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.12.2018 г.

Отчет за изразходвани средства към 30.09.2018 г.

Документи за учебната 2017 – 2018 г. 

 

 

Стратегии и програми

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2016 – 2020 г (обновена)

Правилници

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Планове

Годишен план на училището

Бюджет и финансови отчети 2018 г.

Бюджет 

Отчет за изразходвани средства към 31.03.2018 г.

Отчет за изразходвани средства към 30.06.2018 г.

 


Бюджет и финансови отчети 2017 г.

 

Финансов отчет за изразходвани средства към 31.12.2017 г.

Финансов отчет за изразходвани средства 30.06 – 30.09.2017 г.

 

 


Документи за учебната 2016-2017 г.

zakon1

Стратегия на ОУ „Райно Попович“ 2016 -2020 г.

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на ОУ „Райно Попович“

Отчет за 2016 г.

Бюджет 2017 г.

Разпределение на бюджет 2017 г

Отчет към 31.03. 2017 г.

Отчет към 30.06.2017 г.

 


Документи за учебната 2015-2016 г.

document-folder

Бюджет за 2016 г.

Oтчет 31.03.2016г.

Отчет към 30.09.2016г

Отчет към 31.12.2016 г.